CHRÁNENÁ DIELŇA

Chránená dielňa bola v prvom roku svojej existencie (jeseň roku 2006 až r. 2007) zameraná na výrobu prezentačných výrobkov pre Ligu proti rakovine SR ku Dňu narcisov . Ku dňu narcisov 2007 sme zabezpečili výrobu 850 tis. kusov narcisov a 13 tis. kusov identifikátorov. Okrem týchto výrobkov sme zvládli zákazku na výrobu 13 tis. kusov prezentačných papierových šiltov.

  Náš prvý výrobný sortiment v CH.D.  
   

Od roku 2007 sme začali zabezpečovať výrobu prezentačných materiálov pre Ligu za duševné zdravie, ktoré boli určené k ich celoslovenskej zbierke konanej ku Dňom duševného zdravia – Dni nezábudiek . Pre akcie našich partnerov poriadaných v roku 2008 sme v CH.D. vyrobili :

•  1 mil. kusov narcisov
•  14 tis. kusov identifikátorov LPR SR
•  2 tis. kusov kľúčeniek
•  1 tis. kusov odznakov
•  80 tis. kusov nezábudiek
•  2,5 tis. kusov identifikátorov LDZ

Stúpajúce objednávky na výrobu v CH.D. nám každoročne umožňujú poskytnúť zamestnanie v CH.D. i ďalším ZP záujemcom o prácu formou Dohôd o vykonaní práce. Každý rok takouto formou dokážeme poskytnúť brigádnickú prácu v objeme cca. 4 tis. brigádnických hodín .

Nadviazali sme spoluprácu s klubom Venuša Trnava, ktorý združuje ženy, ktoré prekonali onkologické ochorenie. Klub je organizačnou súčasťou LPR SR Časť členiek klubu Venuša po odskúšaní si práce na výrobe narcisov uzatvorila s KRUH n. o. brigádnické zmluvy a i touto pracovnou formou sa každoročne zúčastňujú na úspechoch Dňa narcisov. Je to spolupráca pri ktorej zmysluplná práca žien s onkologickým ochorením im samotným pomáha návratu do pracovného procesu a zároveň produkty ich práce napomáhajú získavať finančné prostriedky pre onkologické programy LPR SR .

  Časť pracovníčiek CH.D. z klubu Venuša Trnava  
   

Tieto skutočnosti – zvýšená výroba a nutná brigádnická výpomoc nás motivovali k spracovaniu projektu na rozšírenie prevádzkových priestorov CH.D. Nové prevádzkové priestory sme dali do užívania v roku 2008. V tomto roku sme už nové priestory plne využili, nakoľko objem zákaziek našich pravidelných partnerov sa zvýšil cca o 10 % a prijali sme novú zákazku od spoločnosti SPOSA (Spoločnosť pre pomoc osobám s autizmom), pre ktorých vyrobíme k ich prvej celoslovenskej dobrovoľnej zbierke 50 tis. kusov prezentačných predmetov a 2,5 tis. kusov identifikátorov s reklamnými balónmi.

Sme potešení, že do úspechu poslednej dobrovoľnej zbierky LPR SR Deň narcisov 2009 prispela i naša CH.D., ktorá vyrobila 1 115 000 kusov narcisov a 15 500 kusov identifikátorov.

  Práca na identifikátoroch  
   
   Výroba narcisov    Prvé návrhy prezentačných výrobkov pre SPOSA
   
   Časť doplnkových prezentačných výrobkov CH.D Za niektoré dokážeme získať i pochvalu na prezentačných trhoch  neziskoviek
   
   Najnovšie produkty. Kľúčenka s reklamným žetónom pre firmy a organizácie. Umožňuje účinnú prezentáciu pri malých finančných nákladoch.
   
   Výroba v roku 2009 už prebiehala i v týchto novučkých priestoroch našej CH.D.
   

Nové výrobné programy v CH.D. si vyžiadali nákup novej technológie i osvojenie si nových technologických postupov.

Výroba opôr k bytovým rastlinám
 
Výroba BUTTONOV- PLACIEK novým strojným vybavením
 
Výroba dvoch druhov divých makov pre MO SR a OZ Divé maky